FAQ

Lue uusi matkailulehti

 

REKISTERÖIDY

SAAT LUKUOIKEUTTA

1,00

ILMAISEKSI TÄSTÄ
LAHJA

JUTUT

PER ARTIKKELI

ALK0,09

REKISTERÖIDY
 

LUE LISÄÄ

×
×

FAQ
Mikä on Eyezer?
• Eyezer on uusi palvelu, verkkokauppa ja alusta itsenäisten toimijoiden artikkeleiden ja juttujen julkaisemiseksi sekä lukemiseksi.

Miksi Eyezer?
• Eyezer palvelu on avataan kesällä 2015 beta-versiolla ja palvelua kehitetään jatkuvasti. Tavoiteenamme on tarjota kuluttajalle erinomainen käytettävyys erityisesti mobiilisti.

Mitä Eyezerissa on?
• Voit selata juttuja vapaasti, maksuttomat jutut 0,00€ näkyvät kokonaan ja maksullisia juttuja pääset lukemaan maksamalla juttukohtaisen maksun.

Miten maksan juttujen lukemisesta?
• artikkelin maksaminen tapahtuu lompakon saldoa käyttäen
• lompakon saldon lisääminen tapahtuu maksamalla luottokortilla vähintään 10.00€ maksun
• lompakon saldo ei vanhene mikäli käytät sitä vähintään kerran vuodessa
• kaikki ostokset voi maksaa yleisimmillä luotto- ja debitkorteilla, sekä PayPal tunnuksilla. Maksujen välittänä toimii Braintree.

Pitääkö palveluun rekisteröityä?
• Reading public stories do not require registration
• rekisteröityminen tapahtuu luomalla Eyezer-tunnukset
• käyttäjätunnus on sinun sähköpostiosoitteesi
• salasanan voit vaihtaa “vaihda salasana” osiosta
• rekisteröidy tästä http://eyezer.com/registration

Miten luen juttuja?
• ilmaisten juttujen lukeminen ei vaadi mitään toimenpiteitä
• maksullisten juttujen lukeminen tapahtuu klikkaamalla vihreää osta nappia
• ostetut jutut ja valitsemasi ilmaiset jutut näkyvät myös “My articles” osiossa, johon pääsee klikkaamalla oikealla ylhäällä olevaa nuolta
• Eyezer palvelua voi käyttää internetselaimella omaavilla laitteilla
• palvelu toimii uusimmilla HTML 5 ja epub standardeja tukevilla selaimilla
• Windows vaatii vähintään Internet Exploler version 11
• sinun ei tarvitse ladata mitään sovelluksia
• tällä hetkellä palvelua ei voi käyttää ilman aktiivista internet yhteyttä

Haluan antaa palautetta?
• Eyezer on beta-vaiheessa, joten haluaisimme palautteesi mm. palvelun sisällöstä ja sen käytettävyydestä. Kaikki ideat ovat tervetulleita. Voit laittaa meille palautteen sähköpostilla palaute@eyezer.com osoitteeseen.

Haluan partneroitua tai julkaista juttujani Eyezer-palvelussa?
• Olemme kiinnostuneita kuulemaan sinusta ja ideoistasi. Ole meihin yhteydessä sähköpostilla info@eyezer.com osoitteeseen.

Mikäli haluat kysyä tai kommentoida jotain eyezer-palvelustamme voit olla meihin yhteydessä osoitteessa palaute@eyezer.com

Käyttöehdot Rekisteriseloste

Eyezer-palvelun käyttöehdot


1. YleistäEeyzer-internetpalvelu on Lumi Interactive Oy:n (jäljempänä "Lumi") tuottama, internetselaimilla käytettävä sähköinen palvelu, jonka kautta Lumi tarjoaa lukuoikeuden valikoituihin omiin sekä kumppaneiden tuottamiin sisältöihin (jäljempänä "Palvelu"). Palvelu sisältää esimerkiksi lehtien artikkeleita sekä video- ja audiomateriaalia. Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita alustoja ja verkkotunnuksia Lumin valinnan mukaan. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Lumi:n ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välillä.

Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymistä (lukuun ottamatta täysin julkisten ja yksittäisten sosiaalisessa mediassa jaettujen artikkelien lukemista). Ellei yksittäisen asiakassopimuksen tai kampanjan ehdoissa nimenomaisesti toisin mainita, artikkeleiden lukemisesta peritään rekisteröityneiltä käyttäjiltä artikkelikohtainen maksu, jonka määrä ilmenee [artikkelin yhteydessä].

Lumi pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta sekä varaa oikeuden sisältölähteiden lisäämiseen ja poistamiseen. Lumi:lla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksullisia osia maksuttomiksi, maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Lumi:lla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen käyttäjille osittain tai kokonaan. Mikäli Lumi lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen sitoutuu se toimittamaan Asiakkaalle hänen ostamansa artikkelit ePub muotoisina dokumentteina, edellyttäen että Asiakas toimittaa Lumi:lle Asiakkaalle toimitettavien artikkeleiden tunnistetiedot sähköpostilla.

2. Palvelu ja tietoliikenneyhteydetPalvelun käyttö edellyttää uusimpia HTML 5 ja epub standardeja tukevaa internetselainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Maksullisen palvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätunnusta.

Palvelun virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Lumi tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

3. OikeudetPalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Lumi:lla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Lumi pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Lumi:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Asiakas ottaa Palveluun yhteyden internetselaimella. Maksullisen palvelun käyttö tapahtuu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Asiakas on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Lumi:lle käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen info@eyezer.com. Asiakas vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Lumille:lle käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja Lumi on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen. Lumi:lla on oikeus periä Asiakkaalta uusien käyttäjätunnusten ja salasanojen antamisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksullisen palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Lumi:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Asiakas on korvausvelvollinen Lumi:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. Vastuu sisällöstäPalvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta vastaa kunkin sisältölähteen vastaava toimittaja.

Lumi:n tuottama sisältö

Lumi vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Lumi ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Asiakkaan toimittama sisältö

Lumi ei vastaa Asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Lumi:n palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Lumi:lle, Lumi:n sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Lumi:lle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Ellei pakottavan lainsäädännön määräyksistä toisin johdu, Lumi ei vastaa miltään osin Palvelun tai sen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei vahinko ole aiheutunut Lumi:n törkeän tuottamuksellisesta tai tahallisesta menettelystä.

5. Henkilötietojen käyttöPalveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

6. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttöPalvelussa käytetään evästeitä ja muita tekniikoita tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin. Palvelun käyttörajalaskuri perustuu evästeisiin ja/tai selaimen paikalliseen tietovarastoon.

7. KäyttökatkotKäyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Lumi pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan. Mikäli Maksullinen palvelu keskeytyy Lumi:sta johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee ilmoittaa keskeytyksestä Lumi:n asiakaspalveluun osoitteeseen info@eyezer.com. Lumi:lla ei ole vastuuta Maksullisessa palvelussa olevista keskeytyksistä eikä Lumi korvaa Asiakkaalle Maksullisen palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

8. Käyttöehtojen ja tilaushintojen muutoksetMaksullisten artikkeleiden hinnat ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hintaan ja käyttöehtoihin. Hinnat ovat päivittäin nähtävissä Palvelussa. Lumi:lla on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja lukuoikeuksia. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelussa.

9. Ylivoimainen esteTyötaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

10. Muut ehdotPalvelu voi sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Lumi:lla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet Lumi-konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai vastaavan järjestelyn yhteydessä kolmannelle taholle. Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa.

FAQ Rekisteriseloste

RekisteriselosteEYEZER –PALVELUN ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE1. RekisterinpitäjäNimi: Lumi Interactive Oy
Y-tunnus: 1756352-0
Postiosoite: Haukikuja 1C, 02170 Espoo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilöNimi: Petri Seljavaara
Postiosoite: Haukikuja 1C, 02170 Espoo
Puhelin: 050 502 3005
Sähköposti: petri.seljavaara@lumitools.com

3. Rekisterin nimiLumi Interactive Oy /Eyezer–palvelun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusKäyttäjien henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

• Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• Palvelun toteuttaminen
• Asiakastapahtumien varmentaminen
• Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
• Markkinointi
• Analysointi ja tilastointi
• Mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
• Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Lumi-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältöThe register may contain the following information:

• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
• registration data, such as user name, a nickname, a password and other possible a unique identifier
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
• viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
• asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
• asiakkaan mahdollisesti antamat ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
• any permits and consents
• mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
• mahdolliset muut testaajan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteetKäyttäjiä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

• asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
• Lumi-konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden henkilörekistereistä
• Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä sekä
• SVRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelleTietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

• suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
• mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudetTarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteetManuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Testaajien tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä näitä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

FAQ Eyezer-palvelun käyttöehdot